POLÍTICA DE PRIVACITAT
Última actualització: Agost 2021.

1. INFORMACIÓ A l’USUARI

LA TEVA EMPRESA, S.L., com a Responsable del Tractament, l’informa que, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (*RGPD) i en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (*LOPDGDD), tractarem la seva dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seves opcions quant al tractament de les seves dades personals.

Aquesta Política s’aplica al tractament de les seves dades personals recollits per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta Política.

2. CONTACTO

Denominació social: Carles Rebull Coromina
Nom comercial: Fleca Rebull
CIF: 77902734D
Domicili: Av, onze de setembre nº 28, 17800 Olot
e-mail: flecarebull@gmail.com

3. PRINCIPIS CLAU

Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

Legalitat: Només recopilarem les seves Dades personals per a fins específics, explícits i legítims.
Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seves dades personals per als fins declarats i només segons els seus desitjos.
Precisió: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzats.
Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per a garantir que les seves dades no sofreixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.
Conservació: Conservem les seves dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
Les transferències internacionals: quan es doni el cas que les seves dades vagin a ser transferits fora de la UE/*EEE es protegiran adequadament.
Tercers: L’accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.

4. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS
Les tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

Dades de caràcter identificatiu.
També recollim de manera automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu en la política de cookies.

Sempre que sol·licitem les seves Dades personals, l’informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina fi. En general, recollim i tractem les seves dades personals amb el propòsit de:

Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats en el sector.
Enviament de comunicacions.

5. LEGITIMITAT

D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals podran tractar-se sempre que:

Ens ha donat el seu consentiment a l’efecte del tractament. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
Per requeriment legal.
Per existir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitat, com per exemple l’enviament d’informació comercial bé per subscripció a nostra *newsletter o per la seva condició de client.
Per es necessària per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vostè i nosaltres.

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb Fleca Rebull per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’Encarregats del Tractament. L’empresa no realitzarà cap cessió, excepte per obligació legal.

7. ELS SEUS DRETS

En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per a:

Accedir a les seves dades personals i a qualsevol altra informació indicada en l’Article 15.1 del *RGPD.
Rectificar les seves dades personals que siguin inexactes o estiguin incomplets d’acord amb l’Article 16 del *RGPD.
Suprimir les seves dades personals d’acord amb l’Article 17 del *RGPD.
Limitar el tractament de les seves dades personals d’acord amb l’Article 18 del *RGPD.
Sol·licitar la portabilitat de les seves dades d’acord amb l’Article 20 del *RGPD.
Oposar-se al tractament de les seves dades personals d’acord amb l’article 21 del *RGPD.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada *rrhh.

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a flecarebull@gmail.com

També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

8. INFORMACIÓ LEGAL
Els requisits d’aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui en qualsevol cas.

Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l’empresa pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això ocorri, li avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torni a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmi la seva acceptació.